050crew BV wijst je op het volgende ten aanzien van de website.
De website van 050crew BV (waaronder de homepage en onderliggende pagina’s) met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van 050crew BV
Deze website is met zorg samengesteld. Toch kan het gebeuren dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat en verstrekt. 050crew BV en haar werknemers zijn niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie op de website.
Teksten, lay-out, afbeeldingen en andere items op deze website vallen onder de bescherming van het auteursrecht.
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. 050crew BV behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming / Privacy statement 050crew BC van kracht. Lees hier
Laatste aanpassingen aan deze website: 25-05-2018